VACC VACC VACC
Trong nước
Hội thảo chuyên đề “Giới thiệu phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm
(24/12/2009) - (CĐCĐ HN)“Giới thiệu phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm” là nhan đề Hội thảo chuyên đề diễn ra ngày 8/12/2009 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội do bà Arlene Whetter chuyên gia của Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada (WUSC) phối hợp cùng Phòng Khoa học và Đối ngoại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thực hiện. Tham dự hội thảo có đ/c Nguyễn Tú Uyên, Phó Hiệu trưởng và các cán bộ, giảng viên, giáo viên các khoa chuyên ngành và các đơn vị trực thuộc trường..
Trang đầu | Trang trước |[...] [28] [29] [30] [31] | Trang tiếp | Trang cuối