VACC VACC VACC
Mô hình cao đẳng cộng đồng
Quy chế hoạt động trường Cao đẳng Cộng đồng
(16/05/2013) - Quy chế hoạt động trường Cao đẳng Cộng đồng.
Điều lệ Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam
(06/03/2012) - Ngày 19 tháng 01 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đổng Việt Nam theo Quyết định số 56/QĐ-BNV..
Phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường CĐ cộng đồng và trường ĐH địa phương để điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả
(19/07/2011) -       TS. Nguyễn Huy Vị  (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên).
Một số đặc điểm nổi bật của mô hình Cao đẳng Cộng đồng
(29/04/2010) - Cơ cấu tổ chức đảm bảo sự tham gia của cộng đồng cùng với chương trình đào tạo được phát triển và điều chỉnh theo yêu cầu của công việc theo hướng đa ngành - đa cấp và học tập suốt đời..
PHÂN TẦNG ĐẠI HỌC: LỜI GIẢI CHO NHIỀU BÀI TOÁN GIÁO DỤC
(05/04/2010) - Bài viết tóm tắt kinh nghiệm phân tầng đại học trên toàn thế giới, đồng thời đề xuất một số đề nghị áp dụng trong thực tiễn Việt Nam.
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] | Trang tiếp | Trang cuối