VACC VACC VACC
Việt Nam
Phát huy chức năng và nhiệm vụ của mô hình trường CĐ cộng đồng và trường ĐH địa phương để điều chỉnh hoạt động của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp ở các địa phương có hiệu quả
(19/07/2011) -       TS. Nguyễn Huy Vị  (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên).
Một số đặc điểm nổi bật của mô hình Cao đẳng Cộng đồng
(29/04/2010) - Cơ cấu tổ chức đảm bảo sự tham gia của cộng đồng cùng với chương trình đào tạo được phát triển và điều chỉnh theo yêu cầu của công việc theo hướng đa ngành - đa cấp và học tập suốt đời..