VACC VACC VACC
Đối tác
Danh sách đối tác của Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam
(18/03/2013) - Hiện nay, VACC đã đặt quan hệ đối tác với 37 đối tác gồm những tổ chức cộng đồng tương đương (Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ, Canada), Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (WUSC) và các trung tâm, viện nghiên cứu đào tạo cũng như các trường cao đẳng trên thế giới.

          VACC và AACC (Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ), VACC và MCCA (Hiệp hội cao đẳng cộng đồng Missouri) đã công nhận là thành viên danh dự lẫn nhau. Thêm vào đó, Cao đẳng cộng đồng Kiên Giang hiện đang là thành viên của AACC. Đại học Trà Vinh (trước đây là cao đẳng cộng đồng Trà Vinh) là thành viên danh dự của ACCC (Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Canada). VACC hiện đang thúc đẩy tiềm năng hợp tác với một số trường đại học ở Hà Lan

      
Ngoài ra, VACC cũng đã ký Bản Ghi Nhớ với các viện, tổ chức, hiệp hội và các trường như sau:


TT

Tên đối tác

Website

1

Trung tâm ĐT Nông nghiệp Quốc tế Israel

http://www.agrostudies.com/

2

Trường CĐCĐ Mohak Valley

http://www.mvcc.edu/

3

Viện KH và KT ứng dụng Saskatchewan (SIAST)

http://www.siast.sk.ca/

4

Trường CĐ Northwest

http://nwlink.nscc.cc.oh.us/

5

Liên hiệp ĐT trực tuyến bang Minnesota

http://www1.umn.edu/twincities/index.php

6

Trung tâm ĐT khu vực của SEAMEO (SEAMEO RETRACT)

http://www.vnseameo.org/

7

Học viện quản lý châu Á Thái Bình Dương Kaplan

http://www.kaplan.com.sg/

8

Trường ĐH Khoa học ứng dụng Cah Dronten, Hà Lan

http://www.cah.nl

9

Trường CĐ Nghệ thuật và ứng dụng Lambton

http://www.lambton.on.ca/

10

Học viện KT chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây Trung Quốc

Institute of Electrical Engineering and  Techniques, Guangxi China

11

Học viện mạng Cisco

http://www.cisco.com/web/SG/index.html

12

Tổ chức hỗ trợ ĐH thế giới Canada (WUSC)

http://www.wusc.ca/en

13

Công ty tư vấn Norbati, Canada

http://www.norbati.com

14

Hiệp hội các trường CĐCĐ Canada (ACCC)

http://www.accc.ca/english/index.htm

15

Trường CĐ thành phố San Francisco

http://www.ccsf.edu/NEW/en.html

16

Trường CĐCĐ Houston

http://www.hccs.edu/portal/site/hccs

17

HH CĐCĐ Missouri (MCCA)

http://mccatoday.org /

18

HH CĐCĐ Hoa Kỳ (AACC)

http://www.aacc.nche.edu/Pages/default.aspx 

19

Trường CĐ thành phố Long Beach, Hoa Kỳ

http://www.lbcc.edu/ 

20

Trường CĐ John Abbott, Canada

http://www.johnabbott.qc.ca

21

Hiệp hội TAFE, ĐH Victoria, Úc

http://www.vu.edu.au/

22

Trường CĐ EL Camino

http://www.elcamino.edu/

23

Trường CĐ Bakersfield

http://www.bakersfieldcollege.edu/

24

Corporate Coach Malaysia

http://www.corporate-coach.com/aboutus.htm

25

Hội đồng Giáo dục Quốc tế British Council (BCCIE)

http://www.bccie.bc.ca

26

Cao đẳng Cộng đồng Phát triển Quốc tế (CCID)

www.ccid.cc

 

27

Vital English

http://vitalenglish.com/

28

Commission scolaire
Marguerite - Bourgeoys

http://www.csmb.qc.ca/

29

Trường Cao đẳng Cộng đồng Tacoma

http://www.tacomacc.edu/

30

Nhóm Tài Nguyên Việt

http://www.vietgroup.net/us/

31

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

www.acdi-cida.gc.ca/home

32

Learnsphere Canada

Savoirsphère Canada

http://www.learnsphere.ca/

 

33

Tổ chức Koto

www.koto.com.au/

34

ESL Teacher Consultant

www.eslconsultant.com/

35

Demont Rene

 

36

David Harvey

www.siast.sk.ca

37

Viện Công nghệ Trường ĐH Quốc  Gia Oklahoma- Hoa Kỳ ( OSUIT)

http://go.osuit.edu/

 

 

 

        Các bản ghi nhớ và thoả thuận hợp tác với các trường đối tác trên tập trung vào các lĩnh vực như: trao đổi sinh viên, đào tạo trực tuyến, nâng cao năng lực quản lý và phát triển chuyên môn, trao dổi kinh nghiệm thông qua các hội thảo, hội nghị; cùng nhau xây dựng chương trình đào tạo 2 giai đoạn, trao đổi tài liệu nghiên cứu và học tập........

Thông qua sự hợp tác với các đối tác này, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã thu được các bài học bổ ích trong công tác giảng dạy cũng như nhận được nhiều hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.

Hiện nay, Hiệp hội đang củng cố và duy trì các mối quan hệ hợp tác cũ cũng như thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mới để các trường thành viên cùng nhau được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như để đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của đất nước.

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo :