VACC VACC VACC
Mô hình cao đẳng cộng đồng
Tổng quan về giáo dục sau Trung học tại các nước Bắc Mỹ
(23/12/2009) - Hệ thống giáo dục sau trung học tại các nước Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) bao gồm:
- Các trường đại học (university): thường là các trường đại học, cấp bằng đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở đa dạng lĩnh vực. Các trường đại học university chú trọng nghiên cứu và giảng dạy Hàn Lâm. Tuy nhiên, về mặt ngôn ngữ, đôi khi một số trường đại học còn được gọi bằng college. Các college theo dang này thường trực thuộc các trường đại học university. Một trường đại học university có thể có một số đại học college nói trên. Số lượng sinh viên trong các lớp học của các trường đại học university thường rất rộng, hàng trăm sinh viên học trên giảng đường lớn. Tương tác giữa các giáo sư và giảng viên với sinh viên không nhiều. Các trường đại học university có thể là công hay trường tư.
- Các trường đại học khoa học xã hội nhân văn (liberal arts college): thường cấp bằng từ đại học trở xuống trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các lớp học thường ít sinh viên hơn các lớp học của trường đại học university. Sinh viên thường có dịp tương tác nhiều hơn với giáo sư và giảng viên. Các trường này chú trọng hướng dẫn có tương tác hơn là nghiên cứu. Tại các trường này, một số giáo sư có thể dạy nhiều môn. Nhiều giảng viên sau đại học. Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh sau đại học thường chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số lượng tuyển sinh. Phần lớn các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn là trường tư.
- Các trường đại học hay cao đẳng kỹ thuật (technical college) hay còn gọi là viện kỹ thuật (institute of technology) hay trường bách khoa (polytechnic) đào tạo đa dạng bằng cấp ở nhiều bậc khác nhau. Các trường này có thể được xem là một đơn vị giáo dục sau trung học chuyên về công nghệ (technical education), hay là mang tính chất của cả hai loại hình trên. Các trường technical college được gọi là đại học khi được phép cấp bằng đại học và sau đại học và là đơn vị nghiên cứu độc lập.
- Các trường cao đẳng cộng đồng đôi khi còn được gọi là cao đẳng kỹ thuật (technical college), cao đẳng tỉnh (county), cao đẳng thành phố ( city college) hay junior college. Riêng một số trường CĐCĐ tại tỉnh Québec được mang tên là Cégep (viết tắt của từ tiếng Pháp là Collège d’enseignement général et proffessionnel hay có nghĩa tiếng Anh là “College of General and Proffessional Education” tức là Cao đẳng giáo dục tổng hợp và chuyên môn/ nghề nghiệp). Riêng tại Canada, người ta thường bỏ chữ cộng đồng (community) ra khỏi tên CĐCĐ (community college). Các trường CĐCĐ thường cấp chứng nhận hoàn tất khóa học (certificate), diploma, bằng đại cương (associate degree). Các trường này thường tổ chức đào tạo sao cho có sự liên thông giữa các bậc học và liên thông với các trường đại học. Độ dài thời gian của bằng đại cương là 2 năm ở Hoa Kỳ cà 3 năm ở Canada. Hầu hết các trường CĐCĐ tại Bắc Mỹ là trường công và được tài trợ từ nguồn thuế tài sản.
- Cao đẳng nghề nghiệp đôi khi còn gọi là trường thương mại là một trường nghề cung cấp giáo dục nghề với mục đích chính là cung cấp cho người học những kỹ năng cần thiết để làm một hay một số công việc. Các trường cao đẳng nghề nghiệp chú trọng đến kỹ năng cho một số công việc và tập trung vào đào tạo hơn là giáo dục.
 
Các trường CĐCĐ đã được hình thành trên 100 năm nay tại Canada và Hoa Kỳ. CĐCĐ đặc biệt phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa và đô thị hóa. Tại các nước Bắc Mỹ, CĐCĐ đã phát triển nhanh và mạnh sau chiến tranh thế giới lần II và sau thời kì khủng hoảng kinh tế những năm 30. Các trường CĐCĐ đã và đang có những đóng góp lớn vào nền kinh tế của Canada và Hoa Kỳ. Cụ thể, tại Canada, các trường CĐCĐ đã đóng góp khoảng 106.3 tỷ $ Canada tức 7.9% giá trị GDP, tạo ra được 1.25 triệu việc làm, mỗi USD đầu tư của Nhà nước vào các trường CĐCĐ mang lại 5 USD tiền lời và người học có thể thu lại được một khoản lời hàng năm tương đương với 16.25 số tiền họ đầu tư cho việc theo học tại các trường CĐCĐ.
 
Tài liệu kèm theo :